PERMAINAN SIRKUIT “COLLECTING FLAGS” UNTUK ANAK KELOMPOK A
| |

PERMAINAN SIRKUIT “COLLECTING FLAGS” UNTUK ANAK KELOMPOK A

Tujuan Permainan Spesifikasi Produk Tata Cara Permainan Sirkuit Collecting Flags Dalam pos 1 terdapat alat permainan yang berupa bola dan pin bowling. Bola dan pin bowling terbuat dari plastik dengan diameter bola 8 cm dan tinggi pin bowling 15 cm, bola berjumlah 5 buah dengan variasi warna antara lain: merah, orange, hijau, kuning dan biru,…

PERMAINAN SHUTTLE RUN UNTUK MENSTIMULASI KELINCAHAN ANAK
| | | |

PERMAINAN SHUTTLE RUN UNTUK MENSTIMULASI KELINCAHAN ANAK

Manfaat dan Pentingnya Permainan Shuttle Run Mengembangkan kelincahan anak dengan memperhatikan pada tingkat capaian kelincahan anakusia 5-6 tahun yang berkaitan dengan capaian perkembangan fisik motorik kasaranak usia 5-6 tahun menurut Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 lampiran 1poin 1,2, dan 3 (STPPA). Indikator-indikator capaian kelincahan tersebut antaralain dijabarkan sebagai berikut: (1) melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasiuntuk…